- Books

Erkeklik: İmkânsız İktidar #2020

Erkeklik mk ns z ktidar Erkeklik bug ne kadar hakk nda konu ulan ama politik ideolojik ve akademik olarak fazla irdelenmemi bir konu olmaya devam etmi tir Serpil Sancar ara t rmas nda T rkiye deki farkl erkeklik deneyiml

 • Title: Erkeklik: İmkânsız İktidar
 • Author: Serpil Sancar
 • ISBN: 9789753427197
 • Page: 396
 • Format: Paperback
 • Erkeklik: İmkânsız İktidar By Serpil Sancar, Erkeklik, bug ne kadar, hakk nda konu ulan, ama politik, ideolojik ve akademik olarak fazla irdelenmemi bir konu olmaya devam etmi tir Serpil Sancar ara t rmas nda T rkiye deki farkl erkeklik deneyimlerinin arkas ndaki zg nl kleri a klayan bir er eve sunmaya al yor De i ik toplumsal kesimlerden, farkl farkl ya am deneyimlerine sahip erkeklerle yap lan y z y zeErkeklik, bug ne kadar, hakk nda konu ulan, ama politik, ideolojik ve akademik olarak fazla irdelenmemi bir konu olmaya devam etmi tir Serpil Sancar ara t rmas nda T rkiye deki farkl erkeklik deneyimlerinin arkas ndaki zg nl kleri a klayan bir er eve sunmaya al yor De i ik toplumsal kesimlerden, farkl farkl ya am deneyimlerine sahip erkeklerle yap lan y z y ze g r melerden elde edilen verileri yorumlayarak, farkl erkekliklerin toplumsal in alar hakk nda s z olan bir kitap ortaya kar yor Erkeklik mkans z ktidar, T rkiye de erkeklik deneyimleri ile toplumsal iktidar ili kilerinin i i e ge ti i rotalar , alanlar ve tarzlar g rmeye al yor ve eril tahakk m n in a edildi i iktidar s re lerini do alla t ran, ka n lmaz g r len ili kilerin do as n ke fetmeyi ama l yor.

  • [KINDLE] ✓ Erkeklik: İmkânsız İktidar | By ↠ Serpil Sancar
   396 Serpil Sancar
  • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Erkeklik: İmkânsız İktidar | By ↠ Serpil Sancar
   Posted by:Serpil Sancar
   Published :2019-012-07T11:42:53+00:00

  1 thought on “Erkeklik: İmkânsız İktidar

  1. T rkiye de erkeklik alan nda yap lan nadir al malardan bir tanesi Olduk a ayd nlat c ve kapsaml slubun ak c l kitab n i eri ini g lendiriyor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *